กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

3457  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  07-07-2560 12:44:28  แจ้งเวียนข้อราชการเพื่อถือปฏิบัติ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3456  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  06-07-2560 14:57:58  ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม รพ.สต.โพธิ์ทอง  มีไฟล์แนบ ด่วน
3455  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  06-07-2560 14:11:51  สวนจิกส่งผลงาน   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3454  นิติกร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเวชฯ  06-07-2560 12:45:18  รายงานอนามัยแม่และเด็ก มิ.ย 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3453  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  05-07-2560 19:09:17  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
3452  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  05-07-2560 19:08:25  ส่งรายงานอนามัยแมาและเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
3451  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  05-07-2560 18:54:25  ส่งเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
3450  นิตยา บุญรักษ์ รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย  05-07-2560 12:47:57  ส่ง43แฟ้ม มิ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3449  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  05-07-2560 12:12:01  43 แฟ้มเดือน มิ.ย.60 ฝากให้เภสัชรคะ   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3448  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  05-07-2560 11:15:15  43แฟ้มมิ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3447  งานข้อมูล43แฟ้ม รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  05-07-2560 08:48:58  ส่ง43แฟ้มเดือนมิย.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3446  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-07-2560 15:52:44  รายงาน 3 เก็บ 5 ส ตำบลศรีสมเด็จ เดือน มิถุนายน 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3445  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  04-07-2560 15:40:59  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน มิ.ย.2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3444  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-07-2560 15:39:46  ส่งรง.เบิกวัคซีนเด็กเดือน ก.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3443  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  04-07-2560 14:33:50  MPI มิถุนายน 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3442  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเวชฯ  04-07-2560 11:11:07  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็กเดือน มิใยใ60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3441  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-07-2560 11:11:07  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็กเดือน มิใยใ60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3440  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  04-07-2560 11:09:02  รพ.สต.โพธิ์ทองส่งเบิกวัคซีน ก.ค60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3439  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-07-2560 11:09:02  รพ.สต.โพธิ์ทองส่งเบิกวัคซีน ก.ค60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3438  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  03-07-2560 15:37:54  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3437  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  03-07-2560 15:37:54  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3436  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  03-07-2560 15:37:54  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3435  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  03-07-2560 15:37:54  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3434  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  03-07-2560 15:37:54  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3433  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  03-07-2560 15:37:54  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3432  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  03-07-2560 15:37:54  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3431  ภาราดา รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  03-07-2560 15:23:29  ขอเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
3430  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  03-07-2560 15:20:11  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3429  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  03-07-2560 15:20:11  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3428  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  03-07-2560 15:20:11  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89] 90 [91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |