กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

3350  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองแวงควง  16-06-2560 13:39:56  งานคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3349  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  16-06-2560 13:39:56  งานคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3348  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ สสอ.ศรีสมเด็จ  16-06-2560 13:34:01  การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3347  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.บ้านบาก  16-06-2560 13:34:01  การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3346  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  16-06-2560 13:34:01  การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3345  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  16-06-2560 13:34:01  การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3344  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  16-06-2560 13:34:01  การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3343  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  16-06-2560 13:34:01  การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3342  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองแวงควง  16-06-2560 13:34:01  การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3341  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  16-06-2560 13:34:01  การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3340  รวงทอง รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  15-06-2560 14:26:09  เป้าหมายคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3339  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  15-06-2560 12:07:10  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3338  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  15-06-2560 12:07:10  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3337  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  15-06-2560 12:07:10  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3336  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  15-06-2560 12:07:10  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3335  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  15-06-2560 12:07:10  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3334  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  15-06-2560 12:07:10  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3333  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  15-06-2560 12:07:10  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3332  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  14-06-2560 14:57:03  ส่งเป้าหมายตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3331  รวงทอง รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  14-06-2560 13:05:11  เป้าหมายคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เชิงรุก ปี2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3330  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  13-06-2560 12:10:11  เป้าหมายมะเร็งลำใส้  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3329  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  13-06-2560 10:05:41  สวนจิกส่ง 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3328  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานข้อมูล/43แฟัม  13-06-2560 09:52:23  43 แฟ้ม บ้านบาก เดือนมิถุนายน 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3327  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  13-06-2560 08:25:41  ส่ง43แฟ้มเดือนพค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3326  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  12-06-2560 14:11:14  43 แฟ้ม พ.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3325  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  12-06-2560 12:01:42  43แฟ้มโพธิ์สัย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3324  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  12-06-2560 09:11:55  43 แฟ้ม โพธิ์ทอง พ.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3323  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-06-2560 15:17:25  ส่งSRRT  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3322  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  09-06-2560 14:44:24  ส่งรายชื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3321  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  09-06-2560 13:22:18  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6082 ข่าว รวม : 203 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] 93 [94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |