กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

3240  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  25-05-2560 13:25:57  สรุปผลการนิเทศกำกับติดตามงานNCD ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3239  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  25-05-2560 13:25:57  สรุปผลการนิเทศกำกับติดตามงานNCD ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3238  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานการเงิน(รพ)  25-05-2560 12:21:52  รพ.สต.บ้านบาก ส่ง MPI เดือน เมษายน 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3237  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  25-05-2560 11:49:18  สวนจิกส่ง MPI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3236  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  25-05-2560 11:28:18  ส่งผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
3235  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  25-05-2560 11:27:24  ส่งผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
3234  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  25-05-2560 11:26:28  ส่งผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
3233  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  25-05-2560 11:25:39  ส่งผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
3232  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  25-05-2560 11:24:41  ส่งผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
3231  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  25-05-2560 11:23:39  ส่งผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
3230  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  25-05-2560 11:22:16  ส่งผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
3229  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  25-05-2560 10:31:49  ส่งคืน MPI เม.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3228  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  25-05-2560 10:31:13  ส่งคืน MPI เม.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3227  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  25-05-2560 10:30:42  ส่งคืน MPI เม.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3226  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  25-05-2560 10:30:01  ส่งคืน MPI เม.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3225  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  24-05-2560 13:27:26  ส่ง รง. เบิกวัคซีนเดือน มิ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3224  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  24-05-2560 13:25:39  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน พ.ค.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3223  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  23-05-2560 14:04:50  MPIเมย2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3222  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  23-05-2560 10:06:47  MPI เม.ย.2560 โพธิ์ทอง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3221  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  19-05-2560 11:29:05  ส่งโครงการสำหรับบริหารจัดการเงินตำบล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3220  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  19-05-2560 11:29:05  ส่งโครงการสำหรับบริหารจัดการเงินตำบล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3219  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  19-05-2560 11:29:05  ส่งโครงการสำหรับบริหารจัดการเงินตำบล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3218  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  19-05-2560 11:29:05  ส่งโครงการสำหรับบริหารจัดการเงินตำบล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3217  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  19-05-2560 11:29:05  ส่งโครงการสำหรับบริหารจัดการเงินตำบล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3216  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  19-05-2560 11:29:05  ส่งโครงการสำหรับบริหารจัดการเงินตำบล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3215  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  19-05-2560 11:29:05  ส่งโครงการสำหรับบริหารจัดการเงินตำบล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3214  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  18-05-2560 14:46:08  แจ้งดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยฯและรายงานผล  มีไฟล์แนบ ด่วน
3213  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  18-05-2560 14:46:08  แจ้งดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยฯและรายงานผล  มีไฟล์แนบ ด่วน
3212  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  18-05-2560 14:46:08  แจ้งดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยฯและรายงานผล  มีไฟล์แนบ ด่วน
3211  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  18-05-2560 14:46:08  แจ้งดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยฯและรายงานผล  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96] 97 [98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |