กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

2816  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-02-2560 11:12:20  แจ้งปรับมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า (Zika virus disease)จากมาตรการระยะฉุกเฉินเป็นมาตรการระยะยาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
2815  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-02-2560 11:12:20  แจ้งปรับมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า (Zika virus disease)จากมาตรการระยะฉุกเฉินเป็นมาตรการระยะยาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
2814  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  08-02-2560 13:41:24  เบิกวัคซีน ก.พ.60 ล่าสุดค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2813  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  08-02-2560 13:39:22  เบิกวัคซีน ก.พ.60 ค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2812  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  08-02-2560 11:18:36  ส่งรายงานการเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2811  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  07-02-2560 14:27:45  ภาพกิจกรรม รณรงค์ 4อ3ส  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2810  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.โพธิ์สัย  06-02-2560 17:01:39  ฉบับที่ 11  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2809  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-02-2560 14:59:01  บ้านบาก ส่ง 506 zero report   - ด่วน
2808  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-02-2560 14:17:47  สวนจิกส่ง 506 zero report  - ด่วนที่สุด
2807  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  06-02-2560 11:20:59  เงินบำรุงย้อนหลัง5ปี  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2806  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  06-02-2560 11:20:49  ส่งภาพกิจกรรมถวายในหลวงคะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2805  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  04-02-2560 15:19:53  สถานะเงินบำรุง รพ.สต.เมืองเปลือย 55-60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2804  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  03-02-2560 16:29:21  แจ้งโอนเงิน Fixed Cost งวด 2  มีไฟล์แนบ ด่วน
2803  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  03-02-2560 16:29:21  แจ้งโอนเงิน Fixed Cost งวด 2  มีไฟล์แนบ ด่วน
2802  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  03-02-2560 16:29:21  แจ้งโอนเงิน Fixed Cost งวด 2  มีไฟล์แนบ ด่วน
2801  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  03-02-2560 16:29:21  แจ้งโอนเงิน Fixed Cost งวด 2  มีไฟล์แนบ ด่วน
2800  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  03-02-2560 16:29:21  แจ้งโอนเงิน Fixed Cost งวด 2  มีไฟล์แนบ ด่วน
2799  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  03-02-2560 16:29:21  แจ้งโอนเงิน Fixed Cost งวด 2  มีไฟล์แนบ ด่วน
2798  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  03-02-2560 16:29:21  แจ้งโอนเงิน Fixed Cost งวด 2  มีไฟล์แนบ ด่วน
2797  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  03-02-2560 15:46:47  ส่งรายงานอนามัยแมาและเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
2796  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเวชฯ  03-02-2560 15:14:23  รายงานอนามัยแม่และเด็ก ม.ค60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2795  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  02-02-2560 14:24:50  ค่าตอบแทนเงินเวรเดือน ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2794  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  02-02-2560 14:24:50  ค่าตอบแทนเงินเวรเดือน ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2793  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  02-02-2560 14:24:50  ค่าตอบแทนเงินเวรเดือน ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2792  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  02-02-2560 14:24:50  ค่าตอบแทนเงินเวรเดือน ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2791  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  02-02-2560 14:24:50  ค่าตอบแทนเงินเวรเดือน ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2790  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  02-02-2560 14:24:50  ค่าตอบแทนเงินเวรเดือน ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2789  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-02-2560 14:24:50  ค่าตอบแทนเงินเวรเดือน ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2788  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  02-02-2560 11:37:20  MPI ม.ค 60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2787  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  02-02-2560 10:03:12  ข้อมูลการเงิน 2555-2560 โพธิ์ทอง   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5698 ข่าว รวม : 190 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97] 98 [99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |